آشنایی با روند برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است سازمان‌ها برای هدایت و پیشبرد برنامه‌ها و فعالیت‌های خود با افق دید بلندمدت و درجهت دستیابی به اهداف بهره می‌گیرند.

این نوع برنامه ریزی که تاکنون اغلب مورد استفاده سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ واقع شده‌است، اگر به درستی تدویـن شود، به انتخاب استراتژی‌هایی منجر می‌شود که درصورت اجرای صحیح و به موقع، تعالی و پیشتازی سازمان را به ارمغان می‌آورد و باعث خلق مزیت رقابتی در سازمان‌ها می‌شود.

برنامه ریزی استراتژیک برای مطابقت با شرایط متغیر بازار و ایجاد ساختاری رقابتی با دیگر سازمان‌ها که به طور مداوم منابع، توانمندی‌ها و سیاست‌های اصلی را توسعه می‌دهند، استفاده می‌شود.

مزایای برنامه ریزی استراتژیک

مزیت رقابتی در بازار

سازمان‌ها با داشتن استراتژی مناسب می‌توانند قبل از رقبا به اهداف خود برسند.

بالابردن بهره وری عملیاتی

منابع انسانی در سازمان‌ها با داشتن استراتژی مناسب وظایف خود و چگونگی دستیابی به اهداف را با کارآمدترین و هماهنگ‌ترین روش‌ها می‌دانند.

فروش و سود بیشتر

وقتی یک شرکت جنبه و موقعیت‌های تجاری خود (SWOT) را بداند، به سهولت در مسیر تحقق به اهداف قرار گرفته و فروش و سود خود را افزایش می‌دهد.

به حداقل رساندن ریسک

برنامه ریزی استراتژیک باعث می‌شود عوامل خطرشناسایی و به حداقل برسند، مشکلات آتی را پیش بینی شود و قبل از اینکه به آنها صدمه ای وارد شود اقدامات اصلاحی انجام دهند.

مراحل انجام برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها

1

شناسایی موقعیت استراتژیک

شناسایی ضعف‌ها و قوت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای کسب و کارجهت دهی به سمت چارچوبی درست (تهیه SWOT)

2

اولویت بندی اهداف

مشخص کردن موقعیت و جایگاه اصلی خود در بازار (استفاده ازSWOT)

3

طرح ریزی برنامه

مشخص کردن استراتژی ِهای SO,WT,ST,WO در مقابل رقبا و پس از آن اولویت بندی اهداف

4

اجرا و مدیریت برنامه

برای اجرای برنامه استراتژیک باید شاخص کلیدی عملکردهای (KPI) خود را بدانند تا کل هدف قابل اندازه گیری شود.

مرور و بررسی برنامه خود

KPI ‌‌ هایی که در مراحل قبل تعیین شدند میزان موفقیت اندازه گیری می‌شود و اصلاحات انجام می‌شود

مشاوران مربوط به برنامه ریزی استراتژیک

درخواست سریع مشاوره

درخواست مشاوره و پروژه

Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 5 MB.