آشنایی با روند برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه‌ریزی استراتژیک یکی از عوامل اساسی و حیاتی در موفقیت سازمان‌ها است. این روند تحلیل، تدوین، اجرا و پایش استراتژی‌هایی است که به سازمان کمک می‌کند تا به دستاوردهای بلندمدت خود برسد. در دنیای پویا و رقابتی امروز، برنامه‌ریزی استراتژیک به عنوان یک ابزار حیاتی به نظر می‌رسد که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا از راهنمایی دقیق و هدفمند برای تصمیم‌گیری‌هایشان بهره‌برده و به بهبود عملکرد و نتایج خود برسند.

در مرحله تحلیل، اطلاعات دقیق از عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر سازمان جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل می‌شود. این تحلیلات کمک می‌کنند تا نقاط قوت و ضعف سازمان مشخص شده و فرصت‌ها و تهدیدهای محتمل مشخص گردند. این دانش، پایه‌ای برای انتخاب استراتژی‌های مناسب و تعیین اولویت‌های اجرایی است.

در مرحله تدوین استراتژی‌ها، با توجه به تحلیل‌ها و همچنین اهداف بلندمدت سازمان، استراتژی‌های کلان تعیین می‌شوند. این استراتژی‌ها باید منعکس‌کننده هدف نهایی سازمان باشند و در جهت رشد، نوآوری، کاهش هزینه یا هر هدف دیگری که سازمان می‌پذیرد، هدایت کننده باشند.

مرحله اجرا به معنای اجرای عملی استراتژی‌هاست. این اجرا نیازمند تخصیص منابع، تعیین و تجهیز تیم‌ها، تعیین مسئولیت‌ها و ایجاد ساختارهای سازمانی مناسب است. همچنین، در این مرحله، انجام پیگیری‌های دقیق و پایش مداوم برای اطمینان از پیشرفت به سمت اهداف اساسی ضروری است.

در نهایت، مرحله پایش نقطه پایانی این فرآیند است. در این مرحله، نتایج و پیشرفت‌ها با استراتژی‌ها و اهداف مقایسه می‌شوند. اگر تفاوتی مشاهده شود، تصمیم‌گیری‌ها بازنگری و تنظیم مجدد می‌شوند تا به بهترین نتایج دست یافته شود.

به طور خلاصه، برنامه‌ریزی استراتژیک به عنوان یک ابزار قدرتمند، سازمان‌ها را در مسیری هدفمند به سوی موفقیت هدایت می‌کند. با تحلیل دقیق، تدوین استراتژی‌های مؤثر، اجرای دقیق و پایش مداوم، سازمان‌ها قادر به بهره‌برداری از فرصت‌ها و مواجهه با چالش‌ها در محیط رقابتی خواهند بود و در نهایت به دستاوردهای خود خواهند رسید.

مزایای برنامه ریزی استراتژیک

مزیت رقابتی در بازار

سازمان‌ها با داشتن استراتژی مناسب می‌توانند قبل از رقبا به اهداف خود برسند.

بالابردن بهره وری عملیاتی

منابع انسانی در سازمان‌ها با داشتن استراتژی مناسب وظایف خود و چگونگی دستیابی به اهداف را با کارآمدترین و هماهنگ‌ترین روش‌ها می‌دانند.

فروش و سود بیشتر

وقتی یک شرکت جنبه و موقعیت‌های تجاری خود (SWOT) را بداند، به سهولت در مسیر تحقق به اهداف قرار گرفته و فروش و سود خود را افزایش می‌دهد.

به حداقل رساندن ریسک

برنامه ریزی استراتژیک باعث می‌شود عوامل خطرشناسایی و به حداقل برسند، مشکلات آتی را پیش بینی شود و قبل از اینکه به آنها صدمه ای وارد شود اقدامات اصلاحی انجام دهند.

مراحل انجام برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها

1

شناسایی موقعیت استراتژیک

شناسایی ضعف‌ها و قوت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای کسب و کارجهت دهی به سمت چارچوبی درست (تهیه SWOT)

2

اولویت بندی اهداف

مشخص کردن موقعیت و جایگاه اصلی خود در بازار (استفاده ازSWOT)

3

طرح ریزی برنامه

مشخص کردن استراتژی ِهای SO,WT,ST,WO در مقابل رقبا و پس از آن اولویت بندی اهداف

4

اجرا و مدیریت برنامه

برای اجرای برنامه استراتژیک باید شاخص کلیدی عملکردهای (KPI) خود را بدانند تا کل هدف قابل اندازه گیری شود.

5

مرور و بررسی برنامه خود

KPI ‌‌ هایی که در مراحل قبل تعیین شدند میزان موفقیت اندازه گیری می‌شود و اصلاحات انجام می‌شود

مراحل اجرا 1

مشاوران مربوط به برنامه ریزی استراتژیک

درخواست سریع مشاوره

درخواست مشاوره و پروژه

Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 5 MB.