آشنایی با روند شناسایی نیازهای فناورانه

نیازهای فناورانه 1 1

در دنیای مدرن و دیجیتالی امروز، تکنولوژی و فناوری اطلاعات به سرعت در حال تغییر و تطور هستند. برای حفظ رقابت‌پذیری و افزایش کارآیی، سازمان‌ها نیاز دارند تا نیازهای فناورانه خود را شناسایی و مدیریت کنند. در ادامه به بررسی روند شناسایی نیازهای فناورانه در سازمان‌ها می‌پردازیم.

1- تحلیل ماموریت و اهداف سازمانی:

شروع به شناسایی نیازهای فناورانه در سازمان با تحلیل ماموریت و اهداف سازمانی آغاز می‌شود. سازمان باید بفهمد که چگونه فناوری می‌تواند به دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود کمک کند. این تحلیل به تعیین الزامات فناوری برای دستیابی به اهداف استراتژیکی کمک می‌کند.

2-شناسایی نیازهای عملیاتی:

در مرحله بعد، سازمان باید نیازهای فناورانه عملیاتی خود را شناسایی کند. این شامل فرآیندها، سیستم‌ها، نرم‌افزارها، و سایر ابزارهای مورد نیاز برای انجام وظایف روزمره سازمان است.

 

3-تعیین اولویت‌ها: پس از شناسایی نیازها، سازمان باید اولویت‌بندی کند و تعیین کند که کدام نیازها باید در اولین مرحله مورد توجه قرار گیرند. این تعیین اولویت‌ها باید با استراتژی‌ها و منابع مالی سازمان همخوانی داشته باشد.

4-تحقیق و بررسی بازار: برای شناسایی فناوری‌های جدید و راهکارهای به‌روز، سازمان باید بازار فناوری را بررسی کند. این شامل مطالعه رقبا، تحقیق در دسترسی به فناوری‌های نوظهور، و برقراری ارتباط با تولیدکنندگان فناوری است.

5- تعیین منابع مالی و انسانی: سازمان باید برای تأمین نیازهای فناورانه خود منابع مالی و انسانی را تخصیص دهد. این شامل اختصاص بودجه، استخدام نیروی کار ماهر، و آموزش کارکنان در زمینه فناوری جدید می‌شود.

6-پیاده‌سازی و ارزیابی: پس از شناسایی نیازها، سازمان باید به پیاده‌سازی فناوری و ارزیابی نتایج می‌پردازد. این شامل انتخاب و اجرای راهکارهای فنی، مانیتورینگ عملکرد، و اصلاح نقاط ضعف می‌شود.

7-نگهداری و به‌روزرسانی: فناوری‌ها به سرعت تغییر می‌کنند، بنابراین نگهداری و به‌روزرسانی نیازها نیز بسیار مهم است. سازمان باید سیاست‌ها و فرآیندهای مناسب برای به‌روزرسانی فناوری‌ها و تطابق با تغییرات جدید ایجاد کند.

در کل، شناسایی نیازهای فناورانه در سازمان‌ها یک فرآیند پیچیده و مداوم است که نیازمند تعامل بین مدیران، تکنولوژی‌دانان، و منابع انسانی است. این فرآیند می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا با موفقیت به مسیر تغییر و پیشرفت در دنیای دیجیتال پیش بروند و رقابت‌پذیری خود را تضمین کنند.

اثر بخشی شناسایی نیازهای فناورانه

تعيين قابليت هاي سازمان

يکي از عوامل موفقيت در سازمان‌ها، آگاهي و شناخت سطح قابليت هاي فناورانه و بکارگيري درست آن است.

مزیت رقابتی پایدار

شناخت فناوری ها و استفاده درست ها حرکتی است در جهت ایجاد مزيت هاي رقابتی پایدار

بروزرسانی فناوری های موجود

در TRL ما با موقعیت فناوری خود به طور کامل آشنا شده و به سمت فناوری های بروز گام برمیداریم.

مراحل انجام شناسایی نیازهای فناورانه

1

مشاهدات علمی اصول اساسی

شامل مطالعات مبتنی بر جستجو

2

فرموله شدن مفهوم فناوری

مطالعات تحلیلی و عینی

3

اثبات تجربی مفهوم تحقیق و توسعه

مطالعات و اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی

4

تأیید فناوری و تهیه نمونه آزمایشگاهی

5

تأیید نمونه آزمایشگاهی با قابلیت اطمینان فناوری

اعتبارسنجی مدل نیمه یکپارچه در یک محیط شبیه‌سازی شده

6

تولید نمونه اولیه فناوری در یک محیط واقعی کوچک

7

نمایش مدل نمونه اولیه در محیط عملیاتی

استفاده کاربران محدود

8

توسعه و فناوری در نمونه اولیه

استفاده کاربران نهایی

9

اثبات نمونه اولیه واقعی شده در محیط عملیاتی

استفاده کاربران نهایی

درخواست سریع مشاوره

درخواست مشاوره و پروژه

Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 5 MB.