درخواست استخدام

از طریق تکمیل و ارسال فرم زیر می توانید درخواست استخدام خود را برای ما ارسال نمایید.

درخواست استخدام

جنسیت:
وضعیت تاهل:
وضعیت مسکن:

مشخصات معرف:(مشخصات دو نفر را که با شما نسبتی نداشته باشند )

تحصیلات:

دوره های آموزشی:

تخصص ها و مهارت ها:

آشنایی به زبان های خارجی:

مکالمه:
ترجمه:
نگارش:
مکالمه:
ترجمه:
نگارش: